งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อเชื่อมต่อระหว่างที่ดินเข้าด้วยกัน

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อเชื่อมต่อระหว่างที่ดินเข้าด้วยกัน

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อเชื่อมต่อระหว่างที่ดินเข้าด้วยกัน โดยทำการขุดร่องดินจากนั้นทำการปรับสภาพผิวดินให้ได้ระดับเดียวกันถึงวางท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำสามารถเดินได้สะดวก จึงดมดินและวางเรียงก้อนหินเพื่อป้องกันการกัดเซาะ

Read More
งานขุดลอกดิน เพชรบุรีและผักตบชวาออกจากคลองให้สามารถเก็บน้ำได้ดีขึ้น

งานขุดลอกดิน เพชรบุรีและผักตบชวาออกจากคลองให้สามารถเก็บน้ำได้ดีขึ้น

งานขุดลอกดิน คลอง เพชรบุรีและผักตบชวาออกจากคลองให้สามารถเก็บน้ำได้ดีขึ้น โดยต้องทำแนวคันคลองที่ได้ระดับ มีการขนผักตบชวาไปกำจัด และนำดินที่ขุดลอกขึ้นมาทำแนวคันคลองเพิ่ม ให้มีแนวระดับเดียวกัน

Read More
ก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยทีมงานมืออาชีพและมีมาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยทีมงานมืออาชีพและมีมาตรฐาน

บริการก่อสร้างงานถนนคอนกรีต เพชรบุรี โดยทีมงานมืออาชีพและมีมาตรฐาน มีการตัด joint การเทยางมะตอยตามร่องเพื่อป้องกันแตกร้าวที่ผิวคอนกรีต จากการขยายตัวและหดตัวจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเรามีการบดอัดโดยเครื่องมือที่มีคุณภาพ

Read More