ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรช่องสะแก

ที่อยู่บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรช่องสะแก 33/1 หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

โทร : 090-787-8223 คุณเอส
โทร : 098-309-9481 คุณอาร์ท
klayklung9@gmail.com