img

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรช่องสะแก

รับ ถม ดิน เพชรบุรี

บริการจำหน่าย รับ ถม ดิน เพชรบุรี หิน ทราย ถมดินลูกรังเพชรบุรี ขุดร่องสวนเพชรบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม
img

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรช่องสะแก

ก่อสร้าง ถนน สะพาน

ผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างงานต่างๆ ถมที่ดิน ปรับพื้นที่เทถนน เทพื้นคอนกรีต วางท่อระบายน้ำ ในจังหวัดเพชรบุรี

Read More

หจก. เพชรช่องสะแก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรช่องสะแกบริการจำหน่าย รับ ถม ดิน เพชรบุรี หิน ทราย ถมดินลูกรังเพชรบุรี ขุดร่องสวนเพชรบุรี ลอกคลอง แบคโฮ ขุดดิน ขุดคลอง ขุดคันนา ขุดหน้าดิน แม็คโคร ขุดร่องสวน เพชรบุรี ปรับแต่งร่องดิน ก่อสร้างสะพาน ถนนคอนกรีต ถนนดินลูกรัง ท่อระบายน้ำ สำหรับ บ้านเดี่ยว ตึกแถวอาคารพานิชย์ ร้านค้า ก่อสร้างตลาดสด ตลาดไนท์มาเก็ต โกดัง โรงงาน รับก่อสร้างสะพาน ถนน ทั้งงานโครงสร้างคอนกรีตและงานโครงสร้างเหล็ก งานโครงการและงานต่อเติมซ่อมแซม งานปรับปรุงอาคารสถานที่ รีโนเวทบ้าน ตึกแถว ต่อเติมขยายโรงงาน ถมที่ดิน ปรับพื้นที่เทถนน เทพื้นคอนกรีต วางท่อระบายน้ำ ในจังหวัดเพชรบุรี
จุดเด่นของเรา

  • บริการงานขุดดิน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในพื้นที่เขตเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
  • เรามีอุปกรณ์พร้อมทั้ง เครื่องจักร รถบรรทุก แผ่นเหล็ก แทรกเตอร์ อู่ดิน อื่นๆ
  • ราคา และ ผลงาน ตรงใจเจ้าของที่ จากเราผู้รับเหมา โดยตรง
  • ทำงานด้วยทีมงานคุณภาพและรวดเร็วได้มาตรฐาน
  • จำหน่ายดิน หิน ทราย ลูกรัง รับ ถม ดิน เพชรบุรี
สายด่วน Hot line เพชรช่องสะแก
img

บริการของเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรช่องสะแก ถมดิน เพชรบุรี,ราคาหิน เพชรบุรี,จำหน่าย ทราย เพชรบุรี,รับ ถม ดิน เพชรบุรี, ขุดร่องสวนเพชรบุรี ในพื้นที่เขตเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

ผลงานของเรา

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อเชื่อมต่อระหว่างที่ดินเข้าด้วยกัน

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อเชื่อมต่อระหว่างที่ดินเข้าด้วยกัน

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อเชื่อมต่อระหว่างที่ดินเข้าด้วยกัน โดยทำการขุดร่องดินจากนั้นทำการปรับสภาพผิวดินให้ได้ระดับเดียวกันถึงวางท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำสามารถเดินได้สะดวก จึงดมดินและวางเรียงก้อนหินเพื่อป้องกันการกัดเซาะ

Read More
งานขุดลอกดิน เพชรบุรีและผักตบชวาออกจากคลองให้สามารถเก็บน้ำได้ดีขึ้น

งานขุดลอกดิน เพชรบุรีและผักตบชวาออกจากคลองให้สามารถเก็บน้ำได้ดีขึ้น

งานขุดลอกดิน คลอง เพชรบุรีและผักตบชวาออกจากคลองให้สามารถเก็บน้ำได้ดีขึ้น โดยต้องทำแนวคันคลองที่ได้ระดับ มีการขนผักตบชวาไปกำจัด และนำดินที่ขุดลอกขึ้นมาทำแนวคันคลองเพิ่ม ให้มีแนวระดับเดียวกัน

Read More
ก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยทีมงานมืออาชีพและมีมาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยทีมงานมืออาชีพและมีมาตรฐาน

บริการก่อสร้างงานถนนคอนกรีต เพชรบุรี โดยทีมงานมืออาชีพและมีมาตรฐาน มีการตัด joint การเทยางมะตอยตามร่องเพื่อป้องกันแตกร้าวที่ผิวคอนกรีต จากการขยายตัวและหดตัวจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเรามีการบดอัดโดยเครื่องมือที่มีคุณภาพ

Read More